Diplom Planskötsel SVFF
Diplom Planskötsel Svenska Fotbollförbundet

Diplom

Diplom Dränering Fuktspärr
certifikat
Diplom Planskötsel 2 Svenska Fotbollförbundet
Diplom Motorsågskörkort
Diplom Motorsågskörkort A-B skogsstyrelsen
Svenska Trädföreningen