Vertikalskärning
Vertikalskärning Gräsmatta

Har du problem med din gräsmatta?

Mossa ställer till det för en fin och bra gräsmatta.

Vi kan hjälpa dig med: Mossa, Snömögel, våt gräsmatta. Filt (Thatch)

Mossa växer redan vid 3 grader jämfört med gräs som börjar sin tillväxt när temperaturen är runt 6-7 grader. Vi hjälper dig med mossan genom vertikalskärning, kalkning, gödsling,utläggning av järnsulfat.

Skugga: Generellt sett trivs mossa bättre än gräs i skugga. Genom att så en grässort för skuggiga lägen på den ytan för bättre konkurrens mot mossan. Vi kan förbättra förutsättningarna genom att gallra buskar och träd och skapa ett bättre ljusinsläpp.

Du kan bli av med mossan, men om du inte samtidigt förbättrar växtförutsättningar för gräsplantorna på bekostnad av mossan, kan du vara helt säker på att mossan kommer tillbaka.

Dålig dränering Mossa trivs där det är fuktigt.

Har du dålig dränering?

Under våren är de flesta gräsmattor blöta, men om det samlas vatten som blir stående länge på delar av gräsmattan.Orsaken kan exempelvis vara en ojämn yta eller att du har en kompakt lerjord i trädgården.

Svackor jämnar vi ut  runt håligheten.

Därefter fyller vi upp med matjord och stödsår med gräsfrö.

En lerjord kan vi bearbeta genom att dressa med sand utan mull. För att uppnå ett bra resultat behöver man förmodligen dressa flera gånger per år under flera års tid.

Vid allvarliga problem med blöta över hela gräsmattan kan det krävas att man behöver anlägga en ny gräsmatta med ett dräneringsrör eller diken.

Gödsla och kalka gräsmattan

Precis som att kosten är viktigt i livet och för hälsan är det samma princip som gäller för din gräsmatta. För att få ett riktigt grönt gräs måste också näring och gödsel tillföras i lagom mängd. Tidpunkt för att gödsla och kalka gräsmattan är tidig vår, försommar och höst inför vintern.

Näringsbrist För att gräsmattan ska vara konkurrenskraftig i kampen mot mossa behöver man tillföra näring genom att gödsla.

Om det var länge sedan gräsmattan gödslades kan näringsbrist vara problemet som man lätt löser med ett bra gödselprogram.

1. Gödsla med gräsgödsel på våren när du ser att gräset börjar växa.

2. Gödsla var 5-6 vecka så länge gräset växer.

3. Klippmattan ofta men klipp inte mer än 1/3 av gräsets strå. Vattna om möjligt vid torka.

4. Höstgödsla med höstnäring för en bättre övervintring.

Anlägga ny gräsmatta

  1. Steg 1. Fräs upp hela den gamla gräsmattan med en jordfräs. Fräs två gånger åt olika håll och minst 8 cm djupt.
  2. Steg 2. Kratta noggrant. Ta bort tuvor, stenar, grenar, rötter m m. …
  3. Steg 3. Grundgödsla ytan med NPK-gödsel. Det går åt cirka 5 kg per 100 kvm.
  4. Steg 4. Packa ytan väl, genom att fottrampa underlaget. Vattna! Nu är det mycket viktigt att grässådden inte torkar ut. Den första månaden efter sådd kan den nyanlagda gräsmattan eventuellt behöva vattnas varje dag, beroende av väderlek. Tänk på att planera in det om ni ska resa bort på semester under sommaren.
  5. Tänk på att nysådd tar ca 1 1/2 till 2 månader innan gräset är etablerad.
  6. Avvakta med klippning tills att gräset är 8 cm högt. Klipp aldrig mer än 1/3 av gräsets längd per gång.
  7. Gödsla igen efter ca 6 veckor med gräsmattegödsel.

Hur ofta ska jag gödsla?

Vi rekommenderar att gödsla 6-7 gånger under säsong.

Snömögel 

Snömögel Lämnar efter sig ljusa, cirkelformade områden där gräset är dött eller växer dåligt.

Snömögel är en grässjukdom som uppstår genom att gräset angrips av svamp. Snömögel uppstår vanligtvis i svalt och fuktigt väder.

Filt (Thatch)

Vad är filt?

Filt består av ett kompakt lager delvis nedbrutna rötter och växtdelar.

Filt innehåller lignin som har mycket svårt att brytas ner av mikrolivet.

Filt uppstår när gräsplantan producerar mer organiskt material än mikrolivet hinner bryta ner. Ett vist lager Filt behövs för att hålla ihop gräset i mattan.

Växtbädden fungerar som temperaturbuffert för gräsplantan. Växtbädden håller plantan varm på vintern och kall på sommaren.

Med för mycket filt har växtbädden mist förmågan att skydda tillväxten mot extrema temperatur svängningar både upp och ned .

Filt minskar köld och värmetoleransen i gräsmattan!

Hur får man bort Filt?

Genom ett aktivt och bra luftningsprogram,

bevattning och behovsgödsling håller man Filt under kontroll. Men om man redan har ett redan existerande för tjockt Filtskikt behöver man rent fysiskt plocka bort det. Eftersom man hela tiden bygger på med nytt organiskt material så kan man inte räkna med mikroorganismerna ska orka bryta ned det, genom enbart luftningsåtgärder.

Det finns 2 bra metoder att plocka bort mycket filt och behålla en acceptabel yta. Hålpipsluftning och vertikalskärning!

Hålpipsluftning
Vertikalskärare

 

Bearbetning av Thatch (Filt) Den enskilt största anledningen till att problem uppstår på gräsmatta är ett för tjockt thatch (filt) lager. Filt uppstår då ett överskott av döda växt-rester ackumuleras i det övre växtskiktet i en växtbädd. Alla gräsarter är filtbildande och hålls inte detta efter kan man efter några år ha ett skikt på upp till 3 – 4cm tjock filt bestående av nästan enbart organiskt material. Denna filt lägger sig som ett tätt lock uppe på greenbädden vilket får till följd att både vatten och luft får problem att tränga ned i bädden I denna filt trivs också många av våra skadesvampar utmärkt.

Även vinterskador blir värre med en kraftig filt då mycket vatten hålls kvar i ytan och när det fryser bildas is som snabbt kväver gräset.

Fördelar med vertikalskärning

Ogräs och mossa får lättare fästa i en försvagad gräsmatta. Genom att vertikalskära mattan tillförs nytt syre vilket ökar gräsets motståndskraft, samtidigt som såväl mossa som ogräs rivs upp tillsammans med gamla gräsrester. Gräsets rotandning förbättras av luftningen vilket leder till att vatten lättare kan tränga ned i marken och gräsets möjligheter till näringsupptagning ökar. Gräsrötterna stimuleras av att delas och börjar producera sidoskott vilket i sin tur leder till en tätare gräsmatta.

Vertikalskärning, för gräsmattan ska må bra

Klippa gräsmattan

En av de viktigaste delarna i jakten på en grön gräsmattan är såklart skötseln. När grunden är lagd med krattning, luftning, toppdress, sådda gräsfrön och gödsel och kalkning är gjord – återstår att klippa och vattna. Gräsklippning kan vara det moment som lyfter ditt gräs från grön till grönast!

Hur ofta ska jag klippa?

Gräset vill växa högt för att kunna sprida sina frön. När du klipper gräset kontinuerligt stimuleras sidoskott i gräsplantorna och gräsmattan blir både jämnare och tätare. Gräset gillar faktiskt att bli klippt, men det är viktigt att klippa lite och ofta – speciellt under säsong (sommar). Klipp gärna en till två  gånger i veckan under säsong. Detta motverkar samtidigt mossa och ogräs från att få fäste i din gräsmatta.

Ha tålamod, att återskapa en naturlig balans där gräset verkligen trivs tar tid! Genom att låta gödsel och kalk göra jobbet skapas en långsiktigt hållbar miljö i jorden.

Slipa knivarna!

Se till att ha vassa knivar på gräsklipparen. Det gör snittytan på gräset finare. Med en fin snittyta minskar risken för uttorkning samt bakterieangrepp och därigenom också sjukdomar.

gräsklippning motor
motorgräsklippning
     
Jordfräsning för att så ny gräsmatta efter snömögel

Gallervältning innan nya gräsfrön

Ogräs i gräsmattan är tecken på icke optimala växtförutsättningar.

En tät, stark gräsmatta är mindre plågad av ogräs, för att ogräsplantorna har svårt att etablera sig. Gräsplantorna är då starkast att konkurrera om ljus, vatten och näring.

När du gödslar din gräsmatta, stärker du gräset på bekostnad av ogräsplantorna, därför är en optimal gödsling en del av kampen mot ogräset.

När ogräset har etablerat sig i gräsmattan finns det bara två sätt att få en ogräsfri gräsmatta. Antingen får du mekaniskt ta bort ogräset eller en gräsmatta som motstår angrepp av ogräs och mossa.

Nyckeln till att få en gräsmatta fri från ogräs och mossa är att se till att gräset alltid har tillgång till näring, och att klippa gräset ofta.

Gräset mår bra av att klippas medan ogräset tröttas ut. När du gödslar gräsmattan flera gånger under säsongen ger du gräset kraften att växa sig tät, starkt och friskt och konkurrera ut mossa och ogräs.

Klipp rätt

Klipp helst gräsmattan två gånger i veckan.

Lämplig klipphöjd är 25-40 mm med rotorklippare och 15-25 mm med cylinderklippare.

Öka klipphöjden ett steg när du klipper sista gången inför vintern. 

ogräs, maskros i gräsmatta
maskros i gräsmatta

Vi klipper gräs, gödslar gräsytorna och bekämpar ogräs i parker, på idrottsplaner. vägrenar och slänter.

Ge din gräsmatta en skön vintervila

Höstnäring hjälper gräsmattan att klara vintern bättre. Höstnäringen är kvävefattig och innehåller istället rikligt med naturlig fosfor, kalium och viktiga mikronäringsämnen. Gödsla med Höstnäring innan första frosten så ökar gräsets motståndskraft mot mossa, frostskador och sjukdomar.

Höstgödsel till hela trädgården

Höstnäring fungerar också utmärkt som höstnäring till allt annat återkommande i trädgården. Buskar, träd och perenner gödslas med fördel med Höstnäring för att stärka rotsystemet och förbättra knoppsättningen vilket ger bättre blomning, fruktsättning och skörd nästa säsong. Använd spettmetoden när du ger näringen till buskar, träd och större perenner så kommer den växternas rötter bäst tillgodo.

Jorden är bland det viktigaste för att nå ett lyckat resultat.

Det finns flera olika jordarter i Sverige,  Jordarter delas in i mineraljord och organisk jord

. Mineraljord klassificeras efter kornstorlek och kornfördelning, organisk jord består till mer än 30 % av organiskt material. du börja med att ta reda på vilken typ av jord du har och hur du kan anpassa den till just din gräsmatta , Lerjord är en mineraljord och innehåller finkornigt stenmaterial. Sandjord består av grova korn av stenmaterial. Mulljord är organisk och näringsrik. Den håller vatten bra, lite för bra och jorden blir lätt vattensjuk. Moränjord består av sand, grus och större stenar. Torvjord innehåller döda växtdelar från vitmossa.

Vi på Tiid & Co AB kan hjälpa dig att ta reda på vilken sorts jord du har genom jordprovsanalys

 

Att tänka på när gräset slutat växa

Oavsett om du klipper gräset med en åkgräsklippare, gå bakom-gräsklippare eller låter en robotgräsklippare sköta jobbet så är det viktigt att ta hand om maskinen innan den går på vintervila. 

Rengör gräsklipparen och gör en översikt över gräsklipparen så som drift, knivar, olja etc. Service kan du med fördel göra under höst/vinter för att i god tid ha gräsklipparen klar inför nästa säsong och undvika tråkiga överraskningar när gräset sedan börjar växa till våren igen.

Vi erbjuder er hjälp att underhålla och vårda era gräsytor på bästa sätt.

 

Vi på Tiid & Co AB är utbildade i Planskötsel av Svenska Fotboll Förbundet SVFF och Jordelit, vi kan grässkötsel.

Copyright ©2019 Tiid & Co AB, All Rights Reserved.