Logotype

Trädfällning: Vad Kostar Det Att Ta Bort Ett Träd?

Att fälla ett träd är inte en lätt sak att göra, i de flesta fallen är det smartast att anlita någon som gör jobbet åt dig så inget går snett.

Om du inte är en professionellt utbildad trädgårdsmästare och tillgång till rätt redskap, så är det alltid smartast att anlita en professionell firma för att fälla ditt träd.

Men vad kostar det att fälla ett träd egentligen?

Det är en väldigt svår fråga att svara på eftersom det finns så många faktorer som räknas med i priset.

Det är fullt möjligt att du kan spendera så lite som 2000 kr för att fälla ett träd, men det är också möjligt att betala upp mot 25.000–35 000 kr.

För att första hur mycket det kommer att kosta dig att fälla ditt träd måste du först lära dig om de faktorer som bestämmer priset.

Faktorerna Som Bestämmer Priset För Trädfällning

Det finns många faktorer som spelar roll när det kommer till priset för en trädfällning.

Vi ut och kollar på trädet/träden för att ge dig ett exakt pris.

De olika faktorerna som avgör det slutgiltiga priset är: Trädstorlek Storleken på trädet är självklart en stor faktor.

Ju större ett träd är, ju svårare brukar det vara att fälla det. Var beredd på att priset förmodligen kommer att sticka iväg om det är ett stort träd det handlar om.

Ett litet träd kan du säkert komma iväg med att betala så lite som 2 000-3 000 kr medans ett stort ekträd kan kosta mycket mer än 35 000 kr.

Det lättaste sättet att veta hur mycket ett företag tar för just ditt träd är genom att be om en offert. Trädets Diameter Går hand i hand med trädstorleken.

Diametern utav trädet kan också bestämma det totala slutpriset.

Det är ju såklart lättare att fälla ett träd med liten diameter än ett träd med större diameter.

Riskläge Vart trädet står har också en stor betydelse för hur priset kommer att se ut. Står den på ett riktigt krångligt ställe så kan priset dra iväg ytterligare eftersom arbetet blir svårare att genomföra. Exempel på sådant som brukar kosta extra:

  • Om trädet står nära en elledning eller telefonledning.
  • Om trädet står nära ett Hus eller annan byggnad. • Om trädets krona är närmare än 6 meter från en farozon.
  • Om trädet står nära en väg. • Om trädet tillhör en riskfylld trädart, till exempel pil eller poppel. • Om trädet är ostabilt.
  • Om trädet måste sektion fällas. Sektionsfällning är när firman måste ta ner trädet i bitar istället för att fälla hela trädet på en gång.

Vid vissa tillfällen så måste firman sektionsfälla för att det inte går att fälla den på ett säkert sätt.

Vilka Maskiner/Verktyg Som Används Beroende på vilka maskiner och verktyg som behövs kan priset också skifta.

Det är ganska logiskt att det kommer kosta mer att fälla ett träd om en kran behövs än om de kan fälla ett träd utan användningen utav en kran.

Beroende på vilka maskiner och verktyg som behövs kan också priset skifta.

Utkörningskostnad Om du bor långt bort från firman så måste de också åka längre för att komma till dig, och detta kommer också att påverka slutpriset.

Det brukar inte vara någon Jättestor kostnad men det kan kosta några hundralappar extra om de behöver åka en bit för att komma till dig.

Plats Beroende på vart du bor kan priset ändras. Bor du på en plats som mitt i stan kan det till exempel bli dyrare att anlita firma än om du bor utanför.

Skillnaden brukar vara ganska liten men det kan kosta lite extra att anlita trädvårdsspecialist i en storstad då det i Göteborg och Stockholm tillkommer Vägtullar.

Copyright ©2019 Tiid & Co AB, All Rights Reserved.