Trädgårdsskötsel

Vår trädgårdsskötsel utgår från vad kunden vill ha hjälp med. Men det är inte alltid så lätt att veta vad som bör göras för att skapa en vacker tomt, då hjälper vi er även med rådgivning. För de kunder som anlitar oss mer sällan föredrar vi ett möte innan vi sätter igång att arbeta.

Det ger oss möjlighet att på plats gå igenom i lugn och ro vad ni vill ha hjälp med.

  • Exempel på tjänster som innefattas av trädgårdsskötsel:
  • Gräsklippning Häckklippning Ogräsrensning Beskärning av buskar, häckar och träd. Ansning av perenner Lövupptagning Nyplantering och flytt av buskar Höst- och vårstädning Vare sig ni behöver hjälp för tillfället eller vill ha återkommande besök så är ni välkomna att kontakta oss på telefon eller via kontaktformuläret.
  • Det mesta inom trädgårdsskötsel ger rätt till Rut-avdrag

Varför Ska Man Trimma & Beskära Ett Träd?

Om du vill att din trädgård ska se så bra ut som möjligt så måste du ta hand om dina träd. För att träden ska må bra och samtidigt se bra ut så är det viktigt att beskära och trimma träden med jämna mellanrum. Ibland kan det också vara viktigt att ta bort döda grenar då detta kan bli farligt om grenen är på ett dåligt ställe.

De flesta har ingen aning om hur mycket det kostar att trimma sitt träd förrän det är absolut nödvändigt.

Men vad kostar det att trimma ett träd egentligen?

Det är en väldigt svår fråga att svara på eftersom det finns många faktorer som bestämmer priset.

Det är fullt möjligt att spendera så lite som 2 000 kr för att trimma ett träd, men det är också möjligt att betala upp emot 15 000 – 20 000 kr det är bland annat storlek och om trädet friskt mm som avgör priset.

För att förstå hur mycket det kommer att kosta dig att beskära ett träd måste du först förstå dem faktorer som bestämmer priset.

Göra Det Själv Eller Anlita En Trägårdmästare?

Att trimma eller beskära ett träd själv kan bli väldigt billigt,men det kommer att ta en hel del tid och energi du ska också veta hur du ska beskära för att dina växter ska ta skada eller till och med dö.

Beskärning

Se alltid till att ha rena, vassa redskap så att du inte får fula snittytor där svamp och andra sjukdomar kan få fäste.

Ta bort grenar som är skadade, skaver mot varandra eller som växer rakt in i kronan.

Konkurrerande toppskott är grenar som växer rakt upp, parallellt med stammen. Dessa ska du ta bort då de tar mycket energi från trädet. 

Och det kan vara väldigt farligt. Anledningen till att företag tar så mycket pengar när det kommer till dessa tjänster är för att det inte är en lätt uppgift.

Mycket kan gå snett. Om en stor gren faller på huset kan reparationskostnaderna bli väldigt mycket högre än vad det skulle kostat att anlita en Trädgårdsmästare.

 

Toppkapning träd

Därför skadar toppkapning träd:

Toppkapning är kanske den mest kända typen av felaktig beskärning. Trots att de skadliga effekterna av den här företeelsen har behandlats i litteratur och seminarier i över 25 år är det fortfarande vanligt att toppkapning utförs.

Vad innebär toppkapning?

Toppkapning innebär att trädets topp och/eller grenar utan hänsyn till trädets naturliga
form kapas till stumpar eller att sidogrenar kapas så mycket att de inte är stora nog att
anta den roll de är tänkta att ha. Andra namn på toppkapning är ”reduktion,” och ”stympning”
Toppkapning används ofta för att minska storleken på ett träd. En husägare kanske tycker att ett träd har blivit för stort för
tomten, eller att höga träd utgör en oacceptabel risk. Men toppkapning är ingen lämplig metod för att minska höjden på ett
träd och minskar framför allt inte framtida risker. Det är istället så att toppkapning ökar riskerna på sikt
.

Toppkapning stressar träd
Toppkapning kan innebära att en stor del av trädets lövbärande krona avlägsnas. Man kan säga att löven är trädets matfabrik.
Tar du bort dem kan det hända att du svälter trädet och trädet tvingas till att starta olika överlevnadsmekanismer. Sovande
knoppar aktiveras och framtvingar snabb tillväxt av flera skott under varje snitt.
  Ett stressat träd med stora, öppna beskärningssår är också mer sårbart för insekts- och sjukdomsangrepp. 

Toppkapning leder till röta

©2011 (1998, 2004) International Society of Arboriculture.
Framtaget av International Society of Arboriculture (ISA), en organisation utan vinstsyfte som stödjer forskning kring trädvård runt
om i världen och som ägnar sig åt att sköta och bevara skugg- och prydnadsträd. Om du vill ha mer information, kontakta:
ISA, P.O. Box 3129, Champaign, IL 61826-3129, USA

Om man är osäker på beskärningsmängden bör beskärningen fördelas över flera år

Beskär inte mer än nödvändigt för att uppnå målet med beskärningsinsatsen

Så länge det inte handlar om ett litet träd bör du lämna arbetet till Trädgårdsmästare, men om du väljer att sköta jobbet själv är det viktigt att du har rätt redskap och rätt kunskap.

En handhållen grensax brukar inte kostar mera än 500 kronor. Medan en större eldriven grensax kan kosta upp mot 15 000 kronor. Dessa redskap fungerar bäst på mindre träd, och om jobbet handlar om större träd är ditt enda val att anlita en professionell firma.

Grenar att ta bort i alla fruktträd

Skadade grenar

. Sjuka grenar

• Döda grenar

• Grenar som korsar varandra

•Rotskott

•Vid lämpligt sidoskott/gren tas långa svaga grenar bort samt grenar med dålig infästning i stammen (som lätt kan fläkas av i framtiden)

Grenar att ta bort i Kärnfrukt (äpple och päron)

• Inåt växande grenar som sitter lågt i kronan

• Rakt nedåt hängande grenar

 

Utmärkt planteringsgödsel

Ska du höstplantera? Då är Höstnäring ett utmärkt val. Blanda näring i planteringsjorden då du planterar nytt eller planterar om. Eftersom näringen är kvävefattig är det ingen risk att den ”bränner” rötterna, utan näringsämnena hjälper den nyplanterade växten att etablera sig väl inför vintern.

spettmetoden

Gör så här

Dosering träd och buskar:

  1. Gör cirka 20 centimeter djupa hål med ett spett runt buskens eller trädets droppkant (alltså kanten på kronan eller grenverket där växten är som bredast). Gör hålen med cirka 1 meters mellanrum runt om växten.
  2. Fyll på med en knuten näve trädgårdsgödsel per hål.

Dosering rosor, klematis och mindre buskar:

  1. Gör 2 hål ca 20 cm djupa, ca 30 cm från stammen.
  2. Dosera med ca 1 msk Trädgårdsgödsel per hål.

På detta sätt kommer näringen växternas rötter bäst tillgodo. Gödsla dina buskar, träd och rosor med spettmetoden en gång på våren och en gång på hösten, eller oftare vid behov.

Plantering

Plantering

Vi gör din värld grönare  © Copyright 2024

Proffs på väg © Copyright 2013

Copyright ©2019 Tiid & Co AB, All Rights Reserved.