Logotype

Tiid & Co AB´s huvudsakliga verksamhet är skötsel av utemiljöer. Vi levererar skötsel enligt upprättad skötselplan vilken är anpassad efter våra kunders behov och önskemål. I första hand ska anläggningens funktioner upprätthållas men vår ambition är alltid att förbättra och effektivisera underhållet av våra kunders utemiljöer.

Vi utför allt från storskalig skötsel av större bostadsbestånd och parkytor till mindre innergårdar och kommersiella fastigheter , skötsel av privata trädgårdar både sommar och vinter.

Förbättringsarbeten

Förbättringsarbeten ser vi som en självklar del av vår verksamhet. Exempel på de arbeten vi erbjuder:

  • Beskärning: föryngringar, slyröjning, underhållsbeskärning, underhållsplaner
  • Träd: trädvårdsplaner, beskärningar, fällningar,
  • Anläggning: plattytor, murar, staket, gräsmattor
  • Gräsklippning
  • Bortforsling av avfall
  • Plantering: nyplantering, komplettering, blommor ,buskar. häckar och träd träd
  • Bevattning: etableringsskötsel, Kantskära planteringsytan samt fylla på ny jord
  • Rådgivning förslag

Vi gör din värld grönare  © Copyright 2024

Proffs på väg © Copyright 2013